පෝලිම් වල රැදී සිටීමෙන් ඇතිවන තදබදය, අවදානම මග හරවා ගන්න

ඔබට අවශ්ය සියලු ඖෂධ නිවසේ සිටම ඉල්ලුම් කර ගෙන්වා ගන්න

දැන්ම ඇණවුම් කරන්න

ෆාමසිය.com සේවාව පිළිබදව..


Covid - 19 වයිරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මෙරට උද්ගත වී ඇති හදිසි තත්වය තුළ, ඔබගේ පහසුව හා ආරක්ශාව වෙනුවෙන් AccSeedd ආයතනය විසින් සකස් කොට නොමිලයේ ලබා දෙන සේවාවකි.


  • ඕනැම ඖෂධ වෙළද සැලක්, සදහා මෙම සේවාව නොමිලයේ සපයනු ලැබේ.
  • කිසිදු අමතර, අතරමැදි ගාස්තු අය කරනු නොලබේ.
  • වෙළද සැල විසින් ඖෂධ නිවෙස් වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ලබන්නේ නම් ඒ සදහා ඔවුන් විසින් සාදාරණ ගාස්තුවක් අය කරනු ඇත.

වෙළද සැල් මගින් අය කර ගනු ලබන ප්‍රවාහන හෝ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය ගාස්තු සම්බන්දයෙන් අප විසින් වගකීම් දරනු නොලැබේ.

ඇණවුම් කරන්න


ලගම ෆාමසියෙන් ඖෂධ ඇණවුම් කරන්න


ඕබට ආසන්න ෆාමසිය තෝරා ගන්න.


දැන්ම ඇණවුම් කරන්න

අනෙකුත් ෆාමසි පිළිබද විස්තර ලබා ගන්න


මෙම සේවාව ඔබේ වෙළද සැලටත්..

මෙම සේවාව ඔබේ වෙළද සැලටත් නොමිලයේ ලබා ගැනීම සදහා දන්ම අපගේ නියෝජිත වරයෙකු සම්බන්ද කර ගන්න.

අපව අමතන්න

දුරකතන ඇමතුම්:

071 97 25 562
075 795 7510

සකසමින් පවති
ඔබේ පණිවුඩය සාර්තකව යවන ලදි. අදහස් දැක්වූවාට ස්තූතියි.